Alkoholismin hoito

Mitä on olla raitis?

Ennen kuin luet pidemmälle, mieti: Mitä raittius tarkoittaa sinulle? Miten määrittelisit sen? Mukavaa olisi, jos jakaisit ajatuksesi kanssamme vaikkapa kotisivuillamme kommentoiden tai somessa.

Vain yksi oikea tapa päästä irti alkoholismista?

Olet ehkä kuullut tai lukenut keskustelua siitä, miten joku tapa on parempi raitistua kuin toinen. Tätä voisi kuvata janalla, jonka toisessa ääripäässä on ”ainoa oikea” -tyypit ja toisessa päässä ”ei ole yhtä oikeaa tapaa raitistua” -tyypit.

Tähän voi vielä lisätä keskustelun siitä, miten laitoksessa raitistuminen on maksettua raittiutta ja AA-raittius on sitä oikeaa raittiutta. Tai sitten joku raitistuu savitöitä tekemällä, meditoimalla ja keskusteluilla. Hyvän sopan aineksiin kuuluu myös pohdinta siitä, pitääkö olla oma kokemus riippuvuudesta ja raitistumisesta, jotta voisi auttaa alkoholistia tai muuta päihderiippuvaista.

Päihdehoidon viidakko?

Minäkin aloitin aikanaan innolla. Hämmennys on vallannut mielen matkan varrella monta kertaa näitä keskusteluita seuratessa ja niihin itsekin sittemmin osallistuneena. Niin. Aluksi olin barrikadeilla innostuksessani ”pelastamassa” muita. “Laitoshoitoon vain kaikki” – se oli ainoa oikea tapa alkoholismin hoidossa.

Sitten törmäsin näkemykseen siitä, miten olen niin joustamaton ja mustavalkoinen puhuessani raitistumisesta ja perheemme toipumisesta. Ja miten ylipäätään voin puhua, koska olin vain läheinen?!

Olin “ainoa ja oikea” -janan piikissä. Oli tullut aika heräillä. Oli tullut aika muuttaa toiminnan suuntaa muiden muuttamisesta omaan tekemiseen. Mutta se kirpaisi!

Älä mitätöi toisen kokemusta raitistumisesta

Olen ollut huomaavinani erään ilmiön toistuvan: Toipumassa olevat päihderiippuvaiset ja läheiset innostuvat saamastaan avusta ja hyväntahtoisesti, isolla innolla, ja haluavat viedä asiaa eteenpäin – auttaa muita. He ovat saaneet kokemuksen siitä, että toipuminen on mahdollista. Monien yritysten ja pettymysten jälkeen se tuntuu siltä, kuin taivas olisi auennut. Tässä kohtaa potilaat myös saattavat kokea mitätöintiä kertoessaan innoissaan asiasta. Kommentti on usein: ”Niin, mutta ei ole vain yhtä tapaa raitistua.”

Tällaisen kommentin antajalta voisi kysyä, mitä hän tarkoittaa. Mistä tuo kommentti kumpuaa? Silloin kun toinen on innostunut ja vapautunut, mitätöimmekö me toista, onko meidän vaikea innostua?

Ilmiön toinen osapuoli ovat päihdetyötä tekevät ihmiset. Alkoholismin hoidon ammattilaisia, koulunsa käyneitä. On heitä, joilla ei kokemusta päihderiippuvuudesta, ja on toipuneita päihderiippuvaisia ja toipuneita läheisiä. Meissä ammattilaisissa on myös vielä juovia. Meissä on myös läheisiä, jotka hoitavat päivällä muita ja menevät kotiin ”hoitamaan” omaa riippuvaistaan ts. omaa riippuvuuttaan.

Tunnista triggerit

Ehkä alkoholismin hoidosta puhuttaessa pitäisikin miettiä enemmän sitä, mistä nämä keskustelut kumpuavat, nämä kissanhännänvedoilta tuntuvat väännöt.

  • Miksi päihdetyöstä puhuminen on niin herkkä asia?
  • Eikö vastakkainasetteluun tarvita aina kaksi?
  • Teemmekö työtä auttaaksemme muita vai pönkittääksemme omaa egoamme?
  • Olemmeko herkkänahkaisia ja loukkaannumme, koska koemme tarvetta puolustella omaa työtämme?
  • Ajattelemmeko, ettei minun työni ole yhtä arvokasta kuin muiden?
  • Onko toisen kokemus meille uhka? Nipistääkö minua jostain, jos “joku muu onnistuu siinä, mitä minä olen yrittänyt vuoden tai viisi?
  • Mitä tarkoitan sanoessani, ettei ole vain yhtä tapaa raitistua?
  • Onko potilaan toipuminen minulle prioriteetti numero yksi, vai puskeeko ego esiin?

Olen kysynyt näitä kysymyksiä itseltäni niin läheisenä kuin ammattilaisena. On ollut pakko – ja nyt olen iloinen siitä.

Keskity omaan kehitykseen, älä muiden arvosteluun

Ystävällisyys, suvaitsevaisuus ja rakkaus! Kyllä meitä tänne mahtuu, ja voimme oppia toisiltamme rutkasti. Se, mikä on tökkinyt alkoholismin hoitoa koskevissa keskusteluissa eniten, on myös opettanut eniten. Se, kohta missä olen ajatellut jonkin olevan ajanhaaskausta, koska ”minä tiedän jo paremmin” on ollut suurimman opin paikka.

On olemassa eräs periaate, joka estää kaiken tiedonkulun, joka käy todisteesta jokaista väitettä vastaan ja joka takaa sen, että ihminen pysyy ikuisesti tietämättömänä – se periaate on varma vastenmielisyys ennen asiaan perehtymistä.
– Herbert Spencer –

Siis elä ja anna elää – palkokasvit omassa nenässä ovat vähentyneet ja omaan tekemiseen ja omaan kehitykseen keskittyminen lisääntynyt niin ammattilaisena kuin ihmisenäkin. Keskityn enemmän siihen, miten me voimme osaltamme olla kantamassa kortemme kekoon.

NOTE: Keskittyminen muiden tekemisiin on eräs läheisriippuvuuden tunnusmerkki.

Kokemuksen arvostus ja hyöty alkoholismin hoidossa

Päihderiippuvuudesta toipuminen on korvaamaton kokemus silloin, kun on kyse toisten auttamisesta. Siitä ei ole kahta sanaa, että alkoholistia auttaa parhaiten toinen alkoholisti, joka on toipunut. En tunne ”ammattikateutta”. Oma osuuteni on avata läheisnäkökulmaa paremmin hoidon aikana myös potilaillemme, sillä se on tärkeä osa toipumisessa ja jälleenrakennustyössä, jonka perhe aloittaa hoidon jälkeen. Oma osuuteni on ehdottomasti myös kertoa läheisen toipumisesta ja toipumiskokemuksesta.

Pystyt saavuttamaan heidän luottamuksensa, silloin kun muut eivät pysty. Muista, että alkoholistit ovat vakavasti sairaita ihmisiä.
– Nimettömät alkoholistit s.101 –

Alkoholismin hoito edellyttää yhteistyötä, ei kinastelua

Alkoholismi on vakava sairaus, josta toipumiseen potilas ja perhe tarvitsevat aikaa. Alkoholismin hoito edellyttää erityisosaamista. Siitä meidän ei pitäisi kinastella keskenämme vaan löytää uusi tapa keskustella, kehittää yhdessä päihdehoitoa ja keinoja auttaa päihdeperheitä kokonaisvaltaisesti ja moniammatillisesti.

Päihdehoito, jossa perheen toipumiskokemus on tulos. Päihdehoito, jossa alkoholismi kohdataan fyysisenä sairautena, joka hoitamattomana johtaa ennenaikaiseen kuolemaan ja vaurioittaa koko perhettä. Sairautena, jonka hoidossa raittius ei tarkoita vain kemian poisjäämistä vaan sen lisäksi myös tunne-elämän raittiutta ja vapautta. Niiden saavuttaminen on keskeinen osa hoitoa ja toipumista.

Tällaiseen hoitoon haluamme tarjota mahdollisuuden ja siinä me haluamme kehittyä. Siihen me keskitymme.

The truth will set you free,
but until it does,
it will beat your brains out.
– Joe Mc Quany –

Aiheuttaako oma tai läheisen päihteiden käyttö huolta? Päihdeongelmiin on tarjolla ratkaisuja ja apua. Lue lisää:

Riitta KoivulaRiitta Koivula

Vastaa

Kiinnostuitko?


Ilmoittaudu ilmaiselle luennolle tai tilaa kurssiaikataulu