Avomuotoinen päihdehoito – Tehostartti toipumiseen

Avomuotoinen päihdehoito – Tehostartti toipumiseen

Oikeahetki avomuotoinen päihdehoito on vuoden mittainen päihdekuntoutuksen kokonaisuus Kauhajoella ja Vaasassa.

 • Tiistain päihdeluento. Katso lisää tästä: Oikeahetki ajankohtaista
 • Kuuden viikon intensiivihoitojakso, tapaamiset arki-iltaisin: ma, ke ja pe.
 • Ryhmäterapia, mahdollisuus myös yksilötapaamisiin.
 • Tutustumisviikko  500 €.
 • Voimauttava ja ikimuistoinen perheviikonloppu viidennellä viikolla.
 • Ohjattu jatkohoitoryhmä kerran viikossa 46 viikon ajan potilaalle sekä perhepäiviin osallistuneille läheisille.
 • Hoito perustuu päihderiippuvuuden sairauskäsitykseen sekä toipumisohjelmaan, jossa potilas saa taidot ja välineet itsensä hoitamiseen.
 • Hoidon tavoitteena on päihteettömyys.
 • Sopii myös muiden riippuvuuksien hoitoon.
 • Sinun kanssasi työskentelee Oikeahetki-tiimi, jolle oma kokemus toipumisesta, joko päihderiippuvaisena tai läheisenä on arvokas työväline. Meille on tärkeää ammatillinen kehitys ja kasvu sekä kouluttautuminen hyvän hoidon tarjoamiseksi. Kohtaamme ihmisen ja perheen aina yksilöllisesti.
 • Vuoden hoitokokonaisuuden hinta em. mukaan 3500€
 • Kysy lisää 050 4334933

Päihdehoidon tavoitteet:

 • Antaa tietoa potilaalle, perheelle ja muille läheisille päihderiippuvuussairaudesta ja sen ilmenemismuodoista.
 • Luoda pohja toivolle ja toipumiselle.
 • Auttaa potilasta näkemään päihderiippuvuuden seurauksia
 • Auttaa potilas päihteettömän elämän alkuun ja antaa välineet itsensä hoitamiseen
 • Lisätä elämänlaatua ja vahvistaa itsetuntoa.
 • Tukea parisuhdetta muutoksessa.
 • Tukea ja kannustaa perhettä toipumaan, tunnistamaan roolinsa ja mahdollinen avuntarve.

Lähetettä päihdehoitoon ei tarvita. Maksusitoumusta päihdehoitoon tai läheishoitoon/kursseille voit tiedustella oman kuntasi sosiaali- tai terveyspalveluista. Suosittelemme yhteydenottoa maksusitoumuksen myöntämään tahoon ennen hoidon aloitusta.

Lisää tietoa ja neuvoja päihdepalveluista, päihdehoitoon hakeutumisesta, läheisille tarjottavasta avusta, potilaan ja läheisten oikeuksista täältä: http://www.paihdeasiamies.fi/

Meiltä myös valmennusta puheeksi ottoon  ja päihdekuntoutukseen ohjaamiseen

Kysy lisää: Riitta p. 0400-466225 /riitta.koivula(at) oikeahetki.fi

Öppenvård för missbrukare – En effektivt start på tillfrisknandet!

Oikeahetki öppenvård för missbrukare – en vårdhelhet på ett år.

 • Föreläsning om missbruk.
 • Sex veckors intensivvård.
 • Gruppterapi, även möjlighet till individuell terapi.
 •  Bekantningvecka 500€.
 • Oförglömligt och berikande familjeveckoslut femte vårdveckan.
 • Ledd uppföljningsgrupp en gång i veckan under 46 veckor för patienten samt de anhöriga som deltagit i familjeveckoslutet.
 • Vården grundar sig på sjukdomsbegreppet i beroendesjukdomen, samt ett program för tillfrisknande som ger patienten färdigheter och redskap att vårda sig själv.
 • Vårdens mål är helnykterhet. Vården lämpar sig även för andra beroendeformer.
 • Vid din sida jobbar Oikeahetki -teamet, som använder sig av sin erfarenhet av tillfrisknande från missbruk eller som anhörig som ett värdefullt redskap.
  För oss är det viktigt att vi ständigt utvecklas inom branschen, och utbildning är viktig för att vi ska kunna erbjuda bästa möjliga vård. Vi bemöter varje människa och familj individuellt.
 • Vårdhelheten på ett år kostar 3500€
 • Mera information Nina Jacobsson tel. 0504658401 E-post nina.jacobsson@oikeahetki.fi

Mål för vården

 • Att ge patienten, familjen och andra anhöriga kunskap om beroendesjukdomen och hur den visar sig i parientens och de närståendes liv.
 • Att skapa en grund för hopp och tillfrisknande
 • Hjälpa patienten se konsekvenserna av missbruket.
 • Stöda och hjälpa patienten till ett nyktert liv, och förse denne med redskap att vårda sig själv.
 • Öka livskvaliteten och stärka självkänslan hos patienten och de närstående.
 •  Stöda parförhållandet i förändringen.
 • Stöda och hjälpa familjen att tillfriskna, kunna identifiera sin roll och stödåtgärder enligt behov.
 • Remiss från läkare krävs inte för vården. Betalningsförbindelse för den öppna missbrukarvården, eller vård eller kurs som närstående, kan ansökas om från hemkommunens social- eller hälsovårdsservice.

Vi rekommenderar att du tar kontakt med den instans som beviljar betalningsförbindelsen före vårdstart.

Mer information och råd om service för missbrukare, hur man söker vård, stöd för anhöriga samt patientens och anhörigas rättigheter: Päihdeasiamies (ombudsmannen för missbrukarvård). http://www.paihdeasiamies.fi/pa-svenska/

 

Vi erbjuder även utbildning i hur man tar beroendesjukdomen till tals och hur man gör en vårdhänvisning.

 • Mera information Nina Jacobsson tel. 0504658401 E-post nina.jacobsson@oikeahetki.fi

 

Kiinnostuitko?


Ilmoittaudu ilmaiselle luennolle tai tilaa kurssiaikataulu